inwentaryzacja budynkó i przyłącz - kraków mapaInwentaryzacja budynków i przyłączy – co na to prawo?

Ustawa Prawo budowlane mówi że, wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) po ich wybudowaniu, a przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Proces inwentaryzacji obiektów

Podczas inwentaryzacji geodeta wykonuje pomiar wszystkich obiektów, których budowa została zakończona z czego zostaje sporządzona dokumentacja geodezyjna. Wynikiem prac jest mapa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, która jako jeden z wielu dokumentów niezbędna jest do zgłoszenia zakończenia budowy w nadzorze budowlanym. W ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej geodeta dodatkowo sporządza pisemną informację dotyczącą zgodności usytuowania wybudowanych obiektów z projektem zagospodarowania działki.

Dlaczego potrzebujemy takiej inwentaryzacji?

Dokumentacja powykonawcza jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, ponieważ dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Nasza oferta

  • Mapy powykonawcze obiektów budowlanych wykonywane w celu odbioru budowlanego
  • Inwentaryzacje budynków, sieci uzbrojenia podziemnego, dróg, zagospodarowania terenu

Zobacz całą ofertę lub skontaktuj się z nami.