przykłądowa mapa do celów projektowych - osiedla Kraków

Mapa do celów projektowych

Niezależnie na to czy budowę budynku, budowli czy uzbrojenia terenu wykonywać będziemy w trybie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, wymagane jest sporządzenie przez projektanta projektu budowlanego. Jego głównym elementem jest projekt zagospodarowania działki czy też terenu. Dokument opracowuje projektant w oparciu o mapę do celów projektowych.

W jaki sposób wykonuje się mapę do celów projektowych?

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz pomiarów w terenie geodeta nanosi aktualny stan zagospodarowania działki z uwzględnieniem wszystkich istniejących elementów naziemnych, a także elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Obszar prac geodezyjnych związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych ma charakter indywidualny. Zależy od stanu zagospodarowania terenu i wielkości obszaru zabudowy. Określony jest od potrzeb projektanta, a mapa taka zawsze powinna być wykonywana po uzgodnieniu z osobą opracowującą projekt, aby wykonany pomiar spełniał jej oczekiwania i umożliwił opracowanie projektu bez zagrożenia, że w przyszłości zostanie zakwestionowany z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami z uwagi na nieprawidłowo dokonane opracowanie geodezyjne.

Nasza oferta

Wykonujemy mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w formie numerycznej oraz analogowej: